ANBI status

In 2017 hebben 10 zorgboerderijen zich verenigd in de Stichting Zorgboerderijen West Utrecht. De stichting is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling. Er gaan geen directe gelden om in de Stichting. De aangesloten zorgboerderijen betalen een onkostenvergoeding voor de gevraagde ondersteuning. De stichting heeft geen winstoogmerk en besteed financiële middelen of schenkingen uitsluitend om de doelstelling te behalen.

 

Doelstelling

De aangesloten zorgboerderijen in stand houden, ondersteunen en de mogelijkheid van zorg van diverse doelgroepen op de boerderij behouden en verder stimuleren.

 

Beleid

De hoofdlijnen van het beleidsplan van de Stichting zijn:

  • ondersteuning op maat bieden aan de aangesloten zorgboerderijen
  • stimuleren en ondersteunen van de cliëntgroepen die gebruik maken van de zorgboerderijen
  • stimuleren van deelname aan de samenleving van de doelgroepen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt.

 

Activiteiten

De activiteiten komen voort uit de vragen van de zorgboerderijen en zijn veelzijdig:

  • ondersteuning van aanvragen van cliënten
  • ondersteuning van complexe zorg
  • organisatorische vragen
  • een financiële verantwoording

 

Het bestuur:

Dhr. D. van der Snoek en dhr. J. Vork

De bestuurders krijgen een kleine onkostenvergoeding.

 

KvK: 66255309

 

U kunt de stichting ondersteunen door een gift te storten op rekeningnummer: NL 48 ABNA 0564 2601 42, ten name van Stichting West Utrechtse Zorgboeren.

Zorgboerderijen Utrecht West

Schoutstraat 26, 3417 SP Montfoort

info@zorgondersteunend.nl