De stichting

De Zorgboerderijen, -tuinderijen en -kwekerijen zijn voor gemeenten essentieel  bij de invulling van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De Zorgondernemers  van Stichting Zorgboerderijen West Utrecht leveren een cruciale  bijdrage aan het welbevinden van veel burgers met een zorgvraag en hun omgeving. De kleinschalige zorgondernemingen van de Stichting Zorgboerderijen West Utrecht acteren op de vele prestatievelden van de WMO/WLZ (Wet Langdurige Zorg). Kwetsbare burgers  kunnen bij de zorgboeren terecht voor dagbesteding, sociale activering en arbeidstraining.

 

De zorgondernemers

Tien groene zorgondernemers van de Stichting Zorgboerderijen West Utrecht (De Ronde Venen, Montfoort, Nieuwkoop , Oudewater, Stichtse Vecht, Vlist en Woerden) informeren u graag over de zorglandbouw in het algemeen en in het bijzonder  van de regio West Utrecht. Genoemde zorgondernemers  hebben ieder een zelfstandig bedrijf  in groen of landbouw met een eigen bedrijfsvoering. De zorgondernemers  werken actief samen om  een goede  kwaliteit en diversiteit aan groene zorg te leveren én de kwaliteit hiervan te waarborgen.

 

Kwaliteitshandhaving

Alle bedrijven zijn in het bezit van een erkend kwaliteitskeurmerk  en zijn zodoende meer dan bekwaam om de dienstverlening uit te voeren. Door de onderlinge verbinding tussen de bedrijven worden ook de mogelijkheden en de kwaliteiten optimaal  benut. Bovendien kunnen de zorgondernemers  vanuit een back-office gebruik maken van de grote verscheidenheid aan deskundigheden zoals: gedragswetenschappers, financieel deskundige, personeelsmanagement, deskundigheid op gebied van wetgeving/WMO etc.

 

Jeugd en WMO

Genoemde bedrijven zijn aangesloten bij de Federatie Landbouw en Zorg. Voorzitter en Eerste Kamerlid Marijke Vos zegt over de transitie “Gemeenten zien de aankomende jaren hun rol en taak in het kader van de WMO aanzienlijk veranderen en vergroten. We willen derhalve laten zien welke hoogwaardige zorg er dagelijks wordt geleverd. Een mooi en interessant proces waarbij een verschuiving plaats vindt van zorg naar het duurzaam participeren van de burger in de maatschappij. De focus komt hierbij meer te liggen op de ontwikkelingsgerichte activiteiten die het herstel bevorderen, de eigen kracht vergroten en het eigen netwerk versterken. Bij het vergroten van welzijn, de vraag naar zorg en de wens om te participeren, vervullen zorgboerderijen voor een toenemend aantal burgers een belangrijke rol.” (Brochure: Bij de boer, elke dag buitengewoon).

 

Zelfstandig en /of in samenwerking met andere organisaties zijn de negen zorgondernemers in staat om een kwalitatief  goede zorg en ondersteuning  te bieden aan vele (zorg)vragen. De zorgondernemers willen een volwaardige partner zijn in de regio voor de gemeenten.

 

Coöperatie Zorgondersteunend Nederland

De bij Stichting West Utrechtse Zorgboeren aangesloten boerderijen zijn lid van Coöperatie Zorg Ondersteunend Nederland (ZON). ZON zorgt onder andere voor de zorgcontracten met gemeenten en zorgkantoren voor Jeugdwet, WMO en WLZ en verzorgt de declaraties en betalingen (zie ook www.zorgondersteunend.nl).

Doelgroepen

  • ouderen met dementie
  • mensen met een psychische hulpvraag
  • mensen met een verstandelijke en of een lichamelijke beperking
  • (ex-)verslaafden
  • jongeren met een gedragsproblematiek
  • volwassenen en kinderen met autisme
  • mensen met burn-out
  • mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt

 

Onderwijs, leerwerkplekken en sociale activering zijn ook mogelijk.

Zorgboerderijen Utrecht West

Koperwiek 27, 3448 DJ Harmelen

info@zorgondersteunend.nl